Algemene Verkoopsvoorwaarden

De huidige algemene voorwaarden beheren de omgang tussen de klant en Oenoe.eu, dat integraal deel uitmaakt van Vileco BVBA.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De electronische webwinkel Oenoe.eu | Wine & More van de BVBA Vileco met maatschappelijke zetel te Sint-Rumoldusstraat 29, 3890 Gingelom (België), BTW- & RPR-identificatienummer: BE 0810.536.750, (hierna Oenoe.eu') biedt haar klanten de mogelijkheid om wijnen en wijnartikelen online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst op Oenoe.eu.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2. Bestelling
Bestellingen via de electronische webwinkel Oenoe.eu geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene voorwaarden. Oenoe.eu heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren niet te verwerken. Bestellingen worden alleen in België geleverd.

Artikel 3. Alcohol & Verantwoordelijkheid
De electronische webwinkel Oenoe.eu | Wine & More verkoopt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar.

Artikel 4: Prijzen

De prijzen vermeld op de Oenoe.eu website zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen (zoals bijvoorbeeld verpakkingsheffing). Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De prijzen van kracht zijn geldig voor de dag van de consultatie van de site of voor de geldigheidsperiode indien deze vermeld is.

Oenoe.eu heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren. Daarnaast kan Oenoe.eu prijzen wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, accijnzen, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer, ..).

Voor bestellingen met een goederenbedrag beneden €40,- berekenen wij €10 behandelingskosten. De toeslag wordt direct meegenomen in het online bestelproces (winkelwagen).

Artikel 5: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België.

Onder klanten verstaan we:
a. natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar
b. juridische entiteiten met zetel in België. Bij de acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart de klant dat hij/zij ouder is dan 18 jaar.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met de klantendienst van Oenoe.eu.

Alle aanbiedingen van Oenoe.eu zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de wijn. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.  De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Oenoe.eu is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Oenoe.eu is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Oenoe.eu. Oenoe.eu is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 6: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Oenoe.eu.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- vooraf via overschrijving

- via OenoeCard

- via contante betaling of via bankkaart bij levering

- via contante betaling of via bankkaart bij ophaling in onze Oenotheek.

 

Artikel 7: Levering & transportkosten

Alle bestellingen worden verstuurd vanuit België.

Na ontvangst van uw bestelling en betaling worden uw producten binnen een termijn van 24 uur (op werkdagen) klaargemaakt voor verzending. Van zodra uw bestelling onderweg is, wordt u hiervan per e-mail verwittigd. Indien u afwezig bent op het tijdstip van levering is het mogelijk dat de koerier uw bestelling bij uw buren zal afleveren. De koerier zal in dat geval een bericht in uw brievenbus achterlaten.

Voor transportkosten binnen België brengt Oenoe.eu 7.5€ in rekening, indien het totaalbedrag van de bestelling onder de € 150 ligt. Voor alle bestellingen boven de € 150, worden geen bezorgkosten in rekening gebracht.


Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

De producten blijven eigendom van Oenoe.eu zolang dat de goederen niet geleverd zijn bij de klant. De verkoop vindt slechts plaats op het ogenblik van de levering of van de afhaling. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Oenoe.eu te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Oenoe.eu beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Oenoe.eu zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. De klant dient tevens binnen de 2 dagen na levering Oenoe.eu hiervan per email in kennis te stellen.

Artikel 11: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : De consument heeft het recht aan Oenoe.eu mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst van Oenoe.eu en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Oenoe.eu - klantendienst | Sint-Rumoldusstraat 29 | 3890 Gingelom. Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen: - gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen - artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd - artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt - artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Artikel 12: Privacy

Oenoe.eu verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om u vrijblijvend informatie van Oenoe.eu toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van uw contract/bestelling mogelijk te maken. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. Uw gegevens worden bewaard in de klantenlijsten van Oenoe.eu en Vileco bvba en behandeld als vertrouwelijke informatie en zullen nooit doorgegeven, verhuurd of verkocht worden aan derden. U kan uw gegevens op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Oenoe.eu uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Oenoe.eu - Privacy | Sint-Rumoldusstraat 29 | 3890 Gingelom. Als de communicatie via email gebeurt, kan u zich op elk moment uitschrijven.
Login & paswoord
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Oenoe.eu heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Oenoe.eu respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Oenoe.eu ter consultatie, wijziging of verwijdering.
Cookies
Oenoe.eu maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.
Bezoekersstatistieken
Oenoe.eu houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u de klantendienst van Oenoe.eu contacteren.
.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Oenoe.eu om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Oenoe.eu. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Oenoe.eu kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt bevoegd.

Vileco bvba

Sint-Rumoldusstraat 29
3890 Gingelom
België
info@oenoe.eu
BTW BE0810536750

Vraagje? chat met ons ? 

 

Nieuwe degustaties, producten of promo's?

Ik schrijf me voor Oeno&News in!